Discussion Lists

Diskussionslistor!

Föreningen MacSverige driver ett tjugotal pågående diskussioner i form av epostlistor. Alla dessa listor (utom en) är öppna för alla utan avgift. Du behöver endast en epostadress och ett epostprogram för att kunna delta i diskussionen. Undantaget är listan Klubbhuset som endast är till för medlemmar i MacSverige.

Leave a Reply

Leave your opinion here. Please be nice. Your Email address will be kept private.