Sajtlogg

2003-04-01 / Torbjörn: Ny länk till MacJobb under Svenska Mactillhåll. Lagt till info om detsamma under nyheter på förstasidan.

2003-02-28 / Torbjörn: Laddade upp info om Malmöpub i Lund 2003-03-25. Uppdaterat kommande evenemang på förstasidan. Gjort nytt index för evenemang 2003 och flyttat indexet för evenemang 2002 till sin rätta plats. Korrigerat index för evenemang 2001.

2003-02-28 / Torbjörn: Laddade upp senaste numret av iMacSverige. Ändrade motsvarande i senaste nytt på förstasidan. Lagt till en ny länk på sidan Sajter med Mac-länkar.

2003-02-24 / Torbjörn: Lagt upp en länk på förstasidan till en sida med information om hur man kan länka till oss. Ändrat länken till maclänkar, eftersom den har flyttat, på sidan Sajter med Mac-länkar samt tagit bort information om den första länken på denna sida under nyheter på förstasidan.

2003-01-18 / Torbjörn: Lagt upp artikeln Mac OS X under lupp från iMacSverige nr 2, 2002 under Macskolan.

2003-01-16 / Torbjörn: Korrigerat mailto:-länkar och tagit bort referenser till listorna Datorkrig och Återförsäljare i lists/join.html och lists/leave.html. Tagit bort död länk och lagt till 2 nya på lists/rules.html. Lagt upp ny sida med länkar till sajter med Mac-länkar. Lagt till information om den första länken på denna sida under nyheter på förstasidan.

2002-11-24 / Torbjörn: Laddade upp senaste numret av iMacSverige. Ändrade motsvarande i senaste nytt på förstasidan. Laddat upp info om Malmöpub 2002-12-03. Uppdaterat kommande evenemang på förstasidan

2002-11-04 / Torbjörn: Lade upp protokoll från styrelsemöte 2001-12-08 samt styrelsemöte och årsmöte 2002-04-27.

2002-08-26 / Fredrik: Uppdaterade shoppen med bilder på MacSverige-tröjan.

2002-08-25 / Fredrik: Tog bort MacPressen från de svenska länkarna. Uppdaterade shoppen med info om MacSverige-CDns utgivningsplan.

2002-08-20 / Fredrik: Lade upp info om den nya listan, Rosa Parks.

2002-08-21 / Torbjörn: Laddade upp senaste numret av iMacSverige.

2002-07-31 / Fredrik: Tog bort länk till Avigsidan och lade till en till The Apple Museum på länksidan Diverse.

2002-07-09 / Fredrik: På grund av DNS-problem har sajten flyttats till www.masverige.net tillsvidare.

2002-05-31 / Fredrik: Lade till länk till MacLounge under rubriken Spel.

2002-05-08 / Fredrik: Nya/ändrade listor: Uppdaterade info om Problem, lade till Tips o Trix, Mobilt, Applebranschen samt tog bort PowerBook, iBook, PowerMac, iMac, Apple, Återförsäljare, Datorpressen och Datorkrig. Uppdaterade sidan om förtroendeuppdragen.

2002-05-05 / Fredrik: Uppdaterade styrelsesidan.

2002-04-29 / Fredrik: Information om de nya regionala listorna. Lade till information om pensionärsrabatt på Bli medlemsidan och Introduktionssidan. Lade till info på Gå-ur-sidan om att man får ett meddelande per lista när man går ur alla på en gång. Uppdaterade info om iMacSverige.

2002-01-22 / Fredrik: Tog bort länkar till försvunna webbplatser (Apples, Persondatorföreningen vid SU, MacXtrem, Mac-mot-strömmen)

2001-12-11 / Fredrik: Lade till en ny sida till MacSkolan; “Kan inte skriva “@” i MS Word”. Uppdaterade shoppen.

2001-12-04 / Fredrik: Uppdaterade shoppen.

2001-11-26 / Fredrik: Uppdaterat sidhuvudet på alla sidor, då sökformuläret var felaktigt inställt!

2001-11-23 / Fredrik: Provar med nytt utseende på framsidan. Vad tycks? Publicerat en text av Nina Lekander.

2001-11-22 / Fredrik: Lade till info om en ny lista, FileMaker. Uppdaterade sidan med förtroendeuppdrag. Fräschade upp och fixade småfel på styrelsesidan.

2001-11-21 / Fredrik: Har tagit bort ToppTios röstningsknappar från framsidan då de kursat. Så går det när man byter till Microsoftteknik.

2001-11-12 / Fredrik: Uppdaterade framsidan med ny kod för ToppTio-röstningen. De har ändrat teknik på sin sajt utan att förvarna.

2001-10-29 / Fredrik: Uppdaterade säkerhetssidan med nya länkar + alla länksidor fick nya sidhuvudet.

2001-10-22 / Fredrik: Uppdaterade infon om styrelsetjôtet och synkade då även med det nya sidhuvudet till alla infosidor om föreningen. Nu måste jag gå igenom hela sajten… suck.

2001-10-05 / Fredrik: Länkningsfel på Mac OS X-sidan åtgärdad.

2001-10-04 / Fredrik: Informationssida om en ny lista, Mac OS X. Med motsvarande uppdateringar på listöversiktsidan, gå-med-sidan och gå-ur-sidan.

2001-10-02 / Fredrik: Ändrade på infon om listarkiven i samband med uppdatering av dessa.

2001-09-05 / Fredrik: Lade till länktips från dip på tekniksidan.

2001-09-04 / Fredrik: Lade till MacSkolan och Hotline till navigationsmenyn som finns på förstasidan.

2001-09-01 / Fredrik: Uppdaterade styrelsetjôtsinfon med ny tidpunkt.

2001-08-05 / Fredrik: Uppdaterade evenemangsbeskrivningen angående Arnes kräftskiva.

2001-08-02 / Fredrik: Alla listbeskrivningar uppdaterade med nya epostadresser samt epostsymbolen, info om förtroendeuppdrag blev uppdaterad med nya epostadresser.

2001-08-02 / Fredrik: Några nya länkar till svenska användarföreningar.

2001-08-01 / Fredrik: Uppdaterade PC suger! med en ny länk till artikel om Mac i utbildning.

2001-08-01 / Fredrik, Terhi: Lade till vinjettbilder till ett gäng av listinfosidorna: MacSkolan, Klubbhuset, Café, Trams, iMac, Nätverk/bredband.

2001-07-30 / Fredrik: Lade till beskrivning av ny epostlista Nätverk / bredband. Lade till en länk till en artikel om Apples ljusa framtid på sidan PC suger!

2001-07-26 / Fredrik: Lade till en sida info om medlemsbladet. Uppdaterade infon om förtroendeuppdragen med korrekta epostadresser och de nya epostsymbolerna. Epostsymboler på styrelsesidan.

2001-07-25 / Fredrik: Lade till evenemangsinfo för Arnes kräft-/Acrobat-/Photoshopskiva

2001-07-25 / Fredrik: Sajtloggen startad

Leave a Reply

Leave your opinion here. Please be nice. Your Email address will be kept private.