Tjôta med styrelsen

Varje onsdag kl 20.00 har du chansen att tala ut med styrelsen och de andra medlemmarna om sådant som rör föreningen. Minst en representant från styrelsen kommer att närvara vid varje tillfälle enligt ett rullande schema.

Vi använder oss av MacSveriges Hotline-server för ändamålet. För dig som kan Hotline: adressen är hotline.macsverige.org. Du som behöver lite hjälp med anslutningen kan läsa nybörjarinstruktionen.

Styrelsen och vår specielle Hotline-medhjälpare Ubbe hälsar er härmed hjärtligt välkomna!

Leave a Reply

Leave your opinion here. Please be nice. Your Email address will be kept private.